Profil společnosti

Firma Espinoza s.r.o. vznikla v listopadu 2000 a v roce 2007 zahájila činnost v nové provozovně v Českém Těšíně pro zajištění vyšší úrovně nabízených služeb v ostravském regionu.

Činnost firmy lze charakterizovat snahou zajistit pro průmyslové podniky regionu optimalizaci úrovně nákladů, které je spojeno s hledáním nových optimálních řešení technických problémů, při zajištění vysoké užitné hodnoty použitím unikátních strojních součástí a dílů.

Hlavní doménu činnosti společnosti tvoří výroba a prodej průmyslových těsnících prvků (profilové těsnění, lisované těsnění, plochá těsnění, atd.). Tuto nabídku služeb a produktů však ještě dále rozšiřuje o výrobu hydraulických hadic s koncovkami, servis hydrauliky, výrobu a renovace strojních součástí, školící, servisní a poradenské činnosti.

Z filozofie bezporuchového provozu vyplývá, že hledání úrovně optimálních nákladů je ovlivněno mnoha faktory a především kvalita na všech stupních manipulace materiálem a následně s produktem je zdrojem nemalých finančních úspor. Pokud chtějí podniky získat pozici vyhledávaných výrobců výrobků nejnižšími náklady, musí rychle zabezpečit aplikaci nejlepších postupů ve všech oblastech. Účinným nástrojem zvyšování spolehlivosti se současnou úsporou nákladů je úzká spolupráce se specializovanými firmami, které zajistí kvalitu a optimalizaci užitných vlastností. Firma Espinoza patří mezi přední firmy, které se zabývají problematikou v oblasti utěsňování a své zkušeností, získané během svého působení v oboru, uplatňuje a zavádí do technické praxe.

Dokonalou na výrobu návaznou servisní činností v oboru hydrauliky, se zajištěním montáží a repasí prvků hydraulických obvodů, s návrhem konstrukčních řešení, výzkumnou a vývojovou činností spojenou s realizačním výstupem a ve spojení s rychlou efektivní dodávkou prvotřídního zboží jsou vytvořeny ve firmě předpoklady pro přechod od prostého prodeje výrobků na prodej výrobků formou služby.

 

mapa stránek

Espinoza s.r.o., Český Těšín 2007